top of page
735193-PS9N7H-553.jpg

Doe je Droom

Waarom

Burgers hebben vaak veel ideeën over hun stad of wijk. Praktische tips tot fantastische dromen. Dat is waardevol. Immers dromen betekent dat mensen betrokken zijn bij hun leefwereld. En ook dat ze hun tijd, expertise en passie willen inzetten om dingen voor elkaar te krijgen.

Het is ook waardevol voor de overheid (de gemeente). Burgerbetrokkenheid en -participatie worden vaak genoemd. De kunst is om er meer aan de slag te gaan. En dat doen we met “Doe je droom”.

Wat bieden we aan

Doe je Droom aanpak is een traject van 1 jaar. We bieden burgers allereerst de kans om hun dromen te verwoorden en te bespreken. En vervolgens om een droom ook handen en voeten te geven.

Hoe doen we dat?

 • Opzet/ publiciteit

 • Organisatie van bijeenkomsten: start./ tussentijd/ einde

 • Droom/ Dialoogsessies professioneel begeleiden

 • Dromen in projectvorm ondersteunen: burger is trekker. Raadslid en professional als coach

Voor wie?

Voor iedereen die zijn / haar dromen wil laten uitkomen!

Voordelen op een rijtje

 • Geeft burgers een kans om dromen te realiseren

 • Gebruik makend van kennis en netwerken van de gehele groep

 • Plus ondersteuning van de politiek en ondernemers

 • Burgerparticipatie vormgeven

 • Dromen en projecten zichtbaar maken

 • En kans op succes wordt aanmerkelijk groter

 • Overall: slimmer benutten van sociaal kapitaal

Samenwerkingspartners

 • Een aantal burgers dat wil meedoen

 • Een maatschappelijke plek, b.v. een theater, b.v. Parktheater Eindhoven

 • Een groep professionals/ ondernemers die mee wil doen, b.v. www.gildeplus.nl

 • De gespreksbegeleiders van o.a. Eindhoven in Dialoog

 • Een gemeente/ gemeenteraad/ aantal raadsleden

Referenties

Uitgevoerd in het voorjaar van 2019. Met 40 burgers. Acht dromen zijn omgezet in projecten. Drie tussentijdse plenaire sessies. Zie: Cultuur Inclusief

bottom of page