top of page
fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash_edited

Subsidie regelingen

doorlichten

Waarom

Er zijn legio subsidieregelingen zowel op gemeentelijk (lokaal) niveau als landelijk en zelfs Europees. Eigenlijk is er vaak betrekkelijk weinig inzicht in het rendement van deze regelingen. Vaak zijn de gehonoreerde subsidies wel openbaar (in een subsidieregister) en worden de ondersteunde projecten qua verslaglegging gevolgd/ gecontroleerd, maar het meten van het effect (rendement) blijft vaak achterwege.

Wat bieden we aan

Een structurele aanpak om het effect, rendement en efficiency van subsidieregelingen in kaart te brengen.

Hoe doen we dat?

 • Analyse van opzet, doel, aanpak van de regeling

 • Bereik van de doelgroep/ gebruik van de regeling

 • De communicatie over de regeling

 • Openheid en openbaarheid over de resultaten

 • Rendement per project/ overall alle projecten gemeten criteria van de overheid/ subsidiegebruiker/ de stad/ wijk als geheel

 • Rendement op basis van 'social return' model

 • Efficiency van de regeling (besteding van uren en kosten)

Voor wie?

Voor met name overheden/ gemeenten

Voordelen op een rijtje

 • Inzicht in social return van subsidieregelingen

 • Inzicht in effectiviteit en efficiency van subsidieregelingen

 • Inzicht in gebruik/ tevredenheid van de subsidieaanvragers

 • Inzicht waarin resultaten impact hebben (per project en overall) en gedeeld worden

 • Openheid m.b.t. de doelen en de uitkomsten

 • Inzicht in relatie tussen beleid en regelingen en gebruik ervan

 • Duurzaamheid van projecten’

Referenties

Openbaarheid traject met ministerie van SZW over de regelingen Duurzame Inzetbaarheid, Europees Sociaal Fonds (ESF regeling).

bottom of page