top of page

Gildehuizen gaat rechtmatigheid onderzoeken van brief van minister Slob aan alle achtstegroepers

In de laatste week van juni hebben alle achtstegroeper een brief ontvangen, op papier, in een envelop van het ministerie met een handtekening van de minister Slob. Dat waren dus tienduizenden brieven. Het ministerie van OCW kan dat doen omdat zij een databestand hebben met informatie van alle leerlingen. Immers de scholen zijn verplicht om informatie van hun leerlingen door te geven aan de overheid. Maar betekent dit ook dat de overheid in casu een minister zalvende, waarschijnlijk goed bedoelde brieven kan versturen? 

 

Volgens Gildehuizen is er geen grondslag voor deze actie. En volgens de ambtenaar bij het ministerie van OCW die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens van burgers, ook niet....

 

Volgens de webiste van de Autoriteit Persoonsgegevens "Dat betekent dat u een goede reden moet hebben om persoonsgegevens te verwerken. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 redenen genoemd.

De juridische naam voor die redenen is grondslagen. U heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Hieronder de geldende grondslagen

 

De 6 grondslagen

In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  1.  

  2. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.

  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent.

  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.

  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.

  7. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

bottom of page