top of page

Den Haag open U.

Hoe we open overheid vorm kunnen geven

Achter de coulissen van het bestuurlijk theater gebeurt te veel wat de burger niet mag weten. Althans die indruk wekt de gemeente Den Haag met uitwassen binnen legio dossiers.  Onderzoeken naar wethouders en corrupte ambtenaren, lekkende raadsleden tijdens vertrouwelijke gesprekken, onderzoeken die vaak te laat openbaar gemaakt worden. De nieuwe burgemeester de heer van Zanen wil een nieuwe wind laten waaien. Openbaarheid, openheid en transparantie moeten meer zijn dan holle mantra’s.

Burgers hebben recht op openbare documenten. Zeker als het gaat om documenten die door anderen zijn opgevraagd met een WOB verzoek. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28

De gemeente Amsterdam biedt een digitaal overzicht waar iedereen kan zoeken op periode en zoekterm, zie https://wob.amsterdam.nl/wob-besluiten/

Op de websites van de ministeries maakt de landelijke overheid de uitkomsten van WOB verzoeken openbaar.

De gemeente Den Haag blijft jammer genoeg achter. Op de site van www.denhaag.nl is niets te vinden over ingediende WOB verzoeken. Dat zijn er jaarlijkse honderden.

Het Gezelschap van Gildehuizen heeft recentelijk een WOB verzoek ingediend om alle WOB verzoeken die bij de gemeente Den Haag zijn ingediend in 2019 en 2020 en  de antwoorden van de gemeente Den Haag openbaar te maken. Met als doel om Den Haag te stimuleren om net als bijvoorbeeld Amsterdam e.e.a. overzichtelijk te presenteren op de site van de gemeente.

Eigenlijk kunnen er geen obstakels zijn. Blijkbaar is de noodzakelijke software bij de overheid aanwezig. Het plaatsen van deze informatie op de eigen site kan ook de moeite niet zijn. In tegendeel dat is aanmerkelijk effectiever en efficiënter dan elke individuele WOB-verzoeker individueel antwoord te geven.

bottom of page