Producten en diensten

Doe je droom

Burgers hebben vaak veel ideeën over hun stad of wijk. Praktische tips tot fantastische dromen. Dat is waardevol. Immers dromen betekent dat mensen betrokken zijn bij hun leefwereld. En ook dat ze hun tijd, expertise en passie willen inzetten om dingen voor ... 

 

lees meer >>

Het rendement van subsidie

Er zijn legio subsidieregelingen zowel op gemeentelijk (lokaal) niveau als landelijk en zelfs Europees. Eigenlijk is er vaak betrekkelijk weinig inzicht in het rendement van deze regelingen. Vaak zijn de gehonoreerde subsidies wel openbaar ...           

 

lees meer >>

Integriteitsonderzoek

Overheid- en gezondheidszorg-instellingen zetten zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van burgers en de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Om dit te bereiken streven deze instellingen naar een...   

 

lees meer >>

Gezelschap van Gildehuizen

Bezoekadres

Zeestraat 100 - kamer 04.09

2518 AD  Den Haag

Email info@gildehuizen.nl