top of page
9660_edited.jpg

Integriteit 

Waarom

Overheid- en gezondheidszorginstellingen zetten zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van burgers en de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Om dit te bereiken streven deze instellingen naar een

sociaal-hygiënische werkomgeving. Daarbij is integriteit een organiserend principe. Als het misgaat met de integriteit binnen een instelling is er meer aan de hand dan het incident dat aanleiding geeft tot opschudding. Integriteitsincidenten bedreigen de sociale hygiëne van zo’n organisatie.

Ondernemingsraden hebben hierin een bijzondere positie. Niet alleen vanwege hun wettelijke positie (art. 27 1 sub m WOR), maar ook vanwege hun onafhankelijke positie. Vandaar dat het Gezelschap van Gildehuizen zijn focus heeft gelegd op ondernemingsraden en integriteit binnen overheid- en gezondheidszorginstellingen.

Wat bieden we aan

Het Gezelschap beschikt over een vergunning afgegeven door de Minister van Justitie, om veiligheidsonderzoeken in te stellen naar personen. Ondernemingsraden die lid zijn van het Gezelschap kunnen over deze vergunning, in bruikleen, beschikken. Vanwege de onafhankelijke positie van ondernemingsraden kan zo’n onderzoek een welkome aanvulling zijn op het werk en de verslaglegging van een vertrouwenspersoon die in dienst is van de werkgever.

Overzicht van diensten

 • Opstellen gedragscode integriteit

 • Belangenverstrengeling

 • Online communicatie en sociale media

 • Ongewenst gedrag en pesterijen

 • Beloningsverschillen mannen en vrouwen en topbeloning

 • Opstellen en uitvoeren van een OR integriteit werkplan

 • Uitvoeren en certificering voor integriteitsonderzoek

 • Medewerker onderzoek naar integriteit

 • De OR en Schandaal management

 • OR leden als vertrouwenspersonen

 • Zorgvuldige handhaving integriteit

Voor wie?

Voordelen op een rijtje

Referenties

we

bottom of page