Projecten

shutterstock_324288122.jpg

Rendement van subsidieregelingen

"Innovaties in het onderwijs in Den Haag".  

In de jaren 2018 en 2019 hebben met name scholen kunnen profiteren van de regeling 'Innovaties in het onderwijs'. Het gaat nadrukkelijk om innovaties in het onderwijs in Den Haag.

 

Ons inziens is het rendement wordt het rendement van deze regeling hoger als de uitkomsten van de projecten ook gedeeld worden. Daarom hebben we in voor deze jaren een WOB verzoek ingediend. Alle projectuitkomsten zijn hiermee beschikbaar.

 

In 2020 gaan we aan de slag om deze uitkomsten beschikbaar te maken voor iedereen en vooral te onderzoeken of er generiek iets te leren valt en innovaties ook verspreid kunnen worden. 

Onderzoek HNW voor de gemeente Deventer "Achter de wolken schijnt de zon"

153171-OU5TVG-38.jpg

Breed onderzoek naar de kansen en voorwaarden voor Het Nieuwe Werken (HNW) en mogelijke locaties voor HNW in de stad Deventer. De Deventer Schouwburg diende hiervoor als speciale onderzoekscase. Het onderzoek geeft een overzicht over HNW (achtergronden en technische mogelijkheden), analyse van de wensen van mobiele werkers in de stad, ook een overzicht van de toenmalige reeds bestaande flexplekken. Vervolgens zijn de kansen voor de Deventer Schouwburg en aanbevelingen om van dit theater een omgeving te maken waar mobiele werkers kunnen flexwerken.

 

De aanpak van het onderzoek biedt een goede basis voor een analyse in andere steden. Hetgeen later ook opgepakt is in Eindhoven. Inmiddels werken in het Parktheater Eindhoven dagelijks tientallen flexwerkers en ontstaan er allerhande cross-overs en sociale initiatieven.

Uitgevoerd door Jacques Giesbertz en Han Westerhof en Lidwien van de Wijngaert (Universiteit Twente) en Harry Bouwman (Universiteit Delft) november 2012.

 
 
Nieuwsgierig.png

Openbaarheid ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

In 2012 dienden we een aantal projectaanvragen in, in het kader van de ESF regeling Duurzame Inzetbaarheid. In het vooroverleg dat wij hadden bleek ons al dat het aantal subsidieaanvragen het beschikbare budget ruim zou overschrijden. Wij voorspelden dat de aanvraag procedure invalide was voor het aantal aanvragen. Maar Ministerie van SZW hield voet bij stuk, dus vroegen wij om een opinie bij de nationale ombudsman.

 

Het ministerie van SZW koos eieren voor zijn geld en wijzigde de aanvraag procedure. Maar weer kwam er een kink in de kabel. Men besloot de aanvragen door middel van loting toe te wijzen. En weer stelde het GvG zich te weer. Nu bij de commissie van petities bij het Europees Parlement. En deze wees onze bezwaren toe.

 

En gebeurde iets onverwacht. In plaats van de beschikbare 12 miljoen voor projecten in 2012, werden alle ingediende projecten toegewezen. Kosten voor de samenleving € 82 mio. Een budgetoverschrijding van € 70 mio. Dit werd gefinancierd uit de totale ESF pot. Maar het zette de deur open voor verschillende aanvragers die d.m.v. het kopieerapparaat tientallen aanvragen hadden ingediend. Deze gang van zaken heeft Gildehuizen gepoogd aan het licht te brengen. Uiteindelijk is de procedure voor 2013 t/m 2020 aangescherpt en zijn de ergste boefjes uit het systeem gehaald. Maar het ministerie hield vol dat de oplichters die, naar schatting, € 28 miljoen ten onrechte declareerden aan te pakken.

 

Onze ervaringen zijn beschreven in het artikel: Korte T. de, Westerhof, H., en Giesbertz, J. (2018) 'Klokkenluiden over een falend systeem' (2018), Tijdschrift voor Management en Organisatie. Weblink artikel

Met lang volhouden wees de Rechtbank in Den Haag en de Hoge Raad der Nederlanden tot drie keer onze eisen toe. Dit leverde een besparing op voor de samenleving en maakte ons experts in het toepassen van de WOB. Maar het leverde ons, geen stuiver op.

Voor gemotiveerde uitspraken van de rechtbank, kijk hier.