Gildehuizen maakt nieuwe vormen van medezeggenschap, belangenbehartiging en organiseren mogelijk.

Icon Openheid.png

Openheid

De overheid is er voor ons allemaal. Daarom is een echte open overheid van belang. Openbaarheid is cruciaal voor een modern en effectief bestuur. Wij helpen de overheid daar een handje bij. Maar ook burgers die op zoek zijn naar meer informatie achter de muren van de bureaucratie.

Lees meer
Icon Integriteit 2 wit.png

Integriteit

“Een beetje integer kan niet”. Deze bekende uitspraak van oud minister Ien Dales is nog steeds actueel. Het helpt als we elkaar kunnen aanspreken.

Integer zijn is voor ons:  het goede doen, ook als er niemand kijkt. Zonder op alles een “pietje-precies”  te worden streven wij naar een oprecht handelen.

Zo houden we elkaar scherp.

Lees meer
Icon Nieuwsgierigheid Oranje.png

Nieuwsgierigheid

Een complexe samenleving, zeker als die onder druk staat, vraagt om nieuwsgierige mensen.

Gildehuizen is van huis uit een nieuwsgierige organisatie. Wij zoeken naar belangen van mensen die meedoen in de publieke ruimte. Deze groepen willen we organiseren op hun belangen.

Lees meer
Icon Organiseren wit.png

Organiseren

Steeds meer burgers zijn actief in de samenleving. Samen in de wijk, duurzame projecten, eenzaamheid bestrijden, experimentele communities of andere vormen van inspraak en medezeggenschap. Fondsen en overheden vragen meestal om een rechtsvorm. Dat kost extra tijd en geld.

Wij zijn niet alleen een organisatie, wij leveren ook een organisatie. Dus wij lenen onze organisatie belangeloos uit.

Lees meer

Onze aanpak

Onze aanpak in activiteiten

 

 • Signaleren / waakhond

 • Analyseren / Onderzoeken

 • Leren

 • Participeren

 • Organiseren

Kenmerken van onze aanpak:

 

 • We leveren maatwerk

 • We zetten door en zijn vasthoudend

 • We doen gedegen onderzoek

 • We staan voor impact 

 • We doen het samen

 • We delen onze resultaten

 

Het heeft geen zin om met blauwdrukken te werken. Gildehuizen is er voor iedereen en dat vereist vaak maatwerk. We hebben doorzettingsvermogen en zijn vasthoudend. Dat is vaak nodig om ingesleten patronen te ontcijferen en daadwerkelijk zaken voor elkaar te krijgen.

Onze adviezen, onderzoeken en research zijn gedegen en wetenschappelijk onderbouwd. Maar minstens zo belangrijk ze leiden tot impact. Daarom betrekken we de klant, de medewerkers en relevante netwerken bij onze werkzaamheden. Vaak ondersteund door online community software.

We hebben veel kennis opgebouwd als het gaat om openbaarheid van bestuur, rendement van overheidsbeleid, research en veldwerk. Die kennis dragen we graag over. Bijvoorbeeld in de vorm van presentaties, publicaties en workshops. Verder werken we samen - al naar gelang het onderwerp daarom vraagt - met bijvoorbeeld universiteiten, Common Goods Economy en anderen.

Producten en diensten

735193-PS9N7H-553.jpg

Burgers betrekken

Doe je Droom

Burgers hebben vaak veel ideeën over hun stad of wijk. Praktische tips tot fantastische dromen. Dat is waardevol. Immers dromen betekent dat mensen betrokken zijn bij hun leefwereld. En ook dat ze hun tijd, expertise en passie willen inzetten om dingen voor ...   lees meer >>

Jacques_edited_edited.jpg

Jacques Giesbertz

fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash_edited

Rendement op Subsidie

Subsidieregelingen

Er zijn legio subsidieregelingen zowel op gemeentelijk (lokaal) niveau als landelijk en zelfs Europees. Eigenlijk is er vaak betrekkelijk weinig inzicht in het rendement van deze regelingen. Vaak zijn de gehonoreerde subsidies wel openbaar ...           lees meer >>

Jacques_edited_edited.jpg

Jacques Giesbertz

integriteit-1-790x400.jpg

Een beetje integer kan niet

Integriteitsonderzoek

Overheid- en gezondheidszorg-instellingen zetten zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van burgers en de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Om dit te bereiken streven deze instellingen naar een...                   lees meer >>

Han Westerhof.jpg

Han Westerhof

Projecten

shutterstock_178752122.jpg

Rendement op Subsidies

Innovaties in het onderwijs

Den Haag

In de jaren 2018 en 2019 hebben met name scholen kunnen profiteren van de regeling    'Innovaties in het onderwijs'. Ons inziens wordt het rendement van deze regeling hoger als de uitkomsten van de projecten ook gedeeld worden.

lees meer >>>

tom-barrett-hgGplX3PFBg-unsplash.jpg

Nieuw Werken in Deventer

Achter de wolken schijnt de zon

Breed onderzoek naar de kansen en voorwaarden voor Het Nieuwe Werken en mogelijke locaties voor Het Nieuwe Werken in de stad Deventer. De Deventer Schouwburg diende hiervoor als speciale onderzoekscase.

lees meer >>>

ESF-gecomprimeerd.jpg

Ministerie van ZSW

Openbaarheid ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

In 2012 dienden we een aantal projectaanvragen in het kader van de regeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF). In het vooroverleg bleek dat het aantal subsidieaanvragen het beschikbare budget ruim zou overschrijden en dat de aanvraag procedure invalide was ...

lees meer >>>

Neem contact op

Gezelschap van Gildehuizen

Zeestraat 100

2518 AD  Den Haag

Telefoon: 06-10124086

Email: info@gildehuizen.nl

Dank voor uw bericht!